ÖLÇÜM TAKİP KAYIT SİSTEMİ

ÖLÇÜM TAKİP KAYIT SİSTEMİ

Açık deniz kafes yetiştiricilik tesislerinde ya da nehir, baraj gibi iç su ortamlarındaki yetiştiricilik tesislerinde, kafeslerdeki oksijen ve sıcaklık ölçümleri, ölçüm sonuçlarının kaydedilmesi ve değerlendirilmesi, transfer, stoklama, yem rasyonu, yemleme, ağ kontrolü ve acil durum yönetiminin sorunsuz yapiıabilmesi için çok önemlidir. İşletmeler tarafından, el tipi oksijenmetrelerle yapılan bu ölçümler, iş yogunluğu, hava kosulları, cihaz kalibrasyon arızaları ve ölçüm hataları, prob kablo uzunluğunun yetersiz olması, personel eksikliği gibi nedenlerden dolayı , tam olarak gerçekleştirilememektedir. Akuamaks Ölçüm Takip ve Kayıt Sistemi; standart donanımında, alarm limitlerininin kullanıcı tarafından belirlenmesine imkan tanır, çözünmüs oksijen , sıcaklık ve saturasyon değerlerini anlık olarak ölçer . Barge + kafes modelinde anlık ölçüm sonuçlarını kablosuz bağlantı ile bağlı olduğu, kafes/kafesler den Barge daki tablet e aktarır ve oradaki personel tarafından anlık izleme gerçekleşir. Barge da izlemenin takip edildiği tablet den, 5 dakika aralıklarla ölçüm sonuçları , internet bağlantısı üzerinden merkez server a aktarılır. Barge bulunmayan kafes tesislerinde , ölçüm yapılan kafeslerin karaya olan uzaklığı 400 m nin altında ise ve karada internet bağlantısı bulunan bir ofis/konteyner bulunuyorsa aynı sistem kullanılabilir Kafeslerin, 400 m. den uzak bir mesafede olduğu ve Barge bulunmayan tesislerde, direkt aktarma modülü bulunan sistemimiz kullanılmaktadır. Bu tipteki tesislerde, ölçüm yapılacak olan kafeslerin üzerinde , basitçe cep telefonu ile internet e ulaşılabiliyor olması yeterlidir. Kafes te yapılan ölçümler 5 dakika aralıklarla , data hattı üzerinden Merkez server a aktarılır. Merkez server da , tüm ölçümler kayıt altına alınır . Merkez server da , tüm sistemler için ayrı bir dosyalama bulunmaktadır. Tüm ölçüm sonuçları verinin geldiği an itibari ile anlık olarak görüldüğü gibi , kayıt altınada alınmaktadır. Kullanıcı adı ve şifresi ile , Dünya üzerinde , internet bağlantısı olan herhangi bir yerden , 24 saat boyunca , tablet, cep telefonu ve bilgisayar üzerinden, sadece yetkili personelin ulaşabileceği kayıtlar, anlık görülebildiği gibi belirli bir zaman dilimi seçilerek , grafiksel olarak da incelenebilmekte , excel tablosu olarak görüntüleme ve döküm alınabilmektedir. Sistemlerimiz , Ege, Akdeniz, Karadeniz deki tesislerde ve iç sularımızdaki tesislerde , kullanılmaktadır. Kafes üst borusuna , sadece 4 civata ile kolaylıkla monte edilen modül , ihtiyaç duyduğu enerjiyi , üzerindeki güneş paneli ile sarj ettiği , tüm hava koşullarına dayanıklı IP 68 gövdesi içerisindeki bataryadan karşılar. Modül üzerinde monteli olan yeni nesil optik teknolojiye sahip prob 15 m. kablo derinliğine sahiptir. Bu sayede , kafesin yan yüzeyinden derine doğru indirilebildiği gibi, kafes yüzeyinde orta noktasından da , balığın yem aldıgı derinliğe indirilebilir. Bu sayede bulunduğu derinlikteki , çözünmüş oksijen, sıcaklık ve saturasyon ölçümlerini gerçekleştirerek anlık sonuçları aktarır. Bu teknolojide, galvanik problarda olması gereken membran ve solüsyon gereksinimi yoktur. Galvanik problarda , membran delinmesi ve solüsyon eksilmesi sebebi ile oluşan kalibrasyon hatası ve dolayısı ile hatalı ölçüm riski bulunmamaktadır. Optik problar çok dayanıklı, galvanik problar kadar kalibrasyon ihtiyacı gerektirmeyen ve doğru ölçüm yapan bir teknolojiye sahiptir. Koruma kapağı üzerinden belirli aralıklarla yapılacak olan görsel kontrollerde , sadece parmakla temizlik yapılarak kullanılabilir Standart donanımın dışında ; aşağıdaki problar ile , tek tek ya da hepsinin bir arada olduğu ayrı sistemler olusturulmaktadır ;

- Çözünmüş oksijen probu , 15 m. kablo uzunluğu ( standart )
- Sıcaklık ( standart )
- Saturasyon ( standart )
- pH probu (opsiyonel )
- Tuzluluk probu ( opsiyonel )
- Bulanıklık probu ( opsiyonel )
- Klorofil A ( opsiyonel )
- GPS ( opsiyonel )
- 15 m den uzun prob kablo mesafesi ( opsiyonel )
- Şamandra ( opsiyonel )