Kafes Sistemleri

Kafes Sistemleri

Barajlar, nehirler, denizler ve okyanuslardaki kafes tesislerinde kafesin üst borusuna bağlanan ve enerjisini, üzerindeki solar panelden alan, tüm hava koşullarına dayanıklı ve 7/24 çalışan sistemlerdir. Bu sistemde IP68 koruma sınıfına sahip gövde içerisinde bulunan elektronik işlemci, optik prob dan gelen verileri düzenli olarak, yaklaşık her on dakikada bir merkezi sunucuya gönderir.

Konum donanımı ile sistemin bulunduğu uydu koordinatları, enlem ve boylam verisi olarak ölçüm verileri ile bulut a gönderilir.

Güneş enerjisi ile çalışıyor olması sebebi ile başka bir enerji kaynağına ihtiyaç duymadan, enerji besleme tesisatı gerektirmeden kolayca kafes üst borusuna monte edilebilen bu sistemler tüm hava koşullarında, insana bağımlı olmadan görevini yerine getirmektedir.

Sahip olduğu yazılım sayesinde, bulut üzerinden optimum ölçüm değeri, çözünmüş oksijen ve sıcaklık için  alt ve üst alarm limiti değerleri programlanabilir, uzaktan kalibrasyon ve sistem kontrolü yapılabilir.

Kafes üst borusu üzerine monte edilen kontrol ünitesinden, kafes içine yada dışına indirilen optik prob ile standart olarak çözünmüş oksijen, sıcaklık ve satürasyon değerleri anlık ölçülür ve elektronik işlemciye gönderilir. Sezon boyunca, kafes tesisi yönetim ekibinin değerlendirmesine göre aynı yada, prob mesafesine bağlı olarak farklı derinliklerde yapılabilen ölçümler ile, transfer dönemi planı, balık stok yoğunluğu, yemleme planı, hasat planı başta olmak üzere acil durum yönetimi ve uygulamaları için analizler yapılmaktadır.

Sistemlerimiz doğrudan iletim modülü ile donatılmıştır. Bu tip kurulumlarda ölçümü yapılacak kafeslerin üzerinde cep telefonu üzerinden internete bağlanılabilmesi veri akışı için yeterli sinyalin bulunduğunu göstermektedir. Kafes üzerinde yapılan ölçümler 10 dakika aralıklarla veri hattı üzerinden merkezi sunucuya ulaştırılır. Tüm ölçümler merkezi sunucuya kaydedilir.

Merkezi sunucuda tüm sistemler için ayrı bir dosya bulunmaktadır. Tüm ölçüm sonuçları, alınır alınmaz güncel olarak görüntülenebilir ve kaydedilir. Kayıtlara yalnızca yetkili personel tarafından kullanıcı adı ve şifre kullanılarak ulaşılabilir.

Tüm verilere internet bağlantısı olan tablet, cep telefonu ve bilgisayar aracılığıyla, dünyanın her yerinden  ulaşılabilmektedir. Sonuçlar grafiksel olarak veya Excel tablosu olarak anında veya belirli bir zaman dilimi seçilerek görüntülenebilir. Grafikler ve Exel tabloları indirilebilir, çıktı alınabilir, bu sayede tesis bünyesinde de  kayıt işlemleri yapılabilmektedir.

Kafesin üst borusuna sadece 4 adet cıvata ile kolayca monte edilen sistem, üzerinde bulunan güneş paneli ile, su geçirmez IP 68 muhafaza içerisindeki batarya grubunun enerji ihtiyacını karşılamaktadır.

Sistem üzerine bulunan yeni nesil optik teknoloji probun standart kablo uzunluğu 10 metredir. Kafes içinde balıkların yem aldığı derinliğe indirilerek kalan prob kablosu yukarda sabitlenir. Bu sayede balıkların yem aldığı derinlikteki çözünmüş oksijen, sıcaklık ve doygunluk ölçümleri  gerçekleştirilir.

Son dönemlerde, iç su ve denizlerde, ani değişen oksijen düşüşü ve buna bağlı risklere karşı, kafes oksijen kontrol sistemleri geliştirilmiştir. Kafes altına yerleştirilen, oksijenlendirme ekipmanları, karasal sistemlerde olduğu gibi oksijen veya havalandırma hatları ile beslenmiş ve optimum değerin altı ölçüldüğünde otomatik olarak kafes içerisinde, ölçüm takip kayıt ve kontrol sistemleri sayesinde oksijenlendirme görevi görmektedir.

PARAMETRE ÖLÇÜM TEKNOLOJİSİ

Korozyona dayanıklı, optik teknoloji ile donatılmış ölçüm sensörleri kullanılmaktadır. Bu sensörler ölçüm sonuçlarını ana işlemciye iletirler. Ağır koşullara dayanıklı olan bu teknolojide, sensörler düzenli kontrol ve sensör temizliği ile uzun yıllar verimli bir şekilde çalışmaktadır.

VERİ İLETİM TEKNOLOJİSİ

Sensörlerden gelen ölçüm sonuçlarının iletim hatları üzerinden yerel tesiste anlık olarak takibi, bulut üzerinden anlık takibi, acil durum yönetimi, geçmiş kayıtlara ve alarm durumlarına ulaşılması, grafiksel analizler ve veri kayıtları çıktılarına olanak tanıyan yazılımlar ve donanımlar geliştirilmiştir. Bu sistemlerde, el tipi ölçüm cihazlarında olduğu gibi, kalibrasyon sorunları, personel kullanım zorunluluğu, meteorolojik koşullara bağlı kalınması ve kötü hava koşullarında ölçüm yapılamaması gibi dezavantajlar yoktur. İnsana bağımlı olmayan, tüm hava koşullarında sürekli ölçüm yaparak sonuçları ileten ve bu sayede izlenebilir bir yetiştiricilik sistemine imkân tanıyan bir teknolojidir.

ANLIK VE GEÇMİŞ VERİLERİN ANALİZ EDİLMESİ - DEĞERLENDİRME

Anlık değerlerin izlenmesi ve değişen durum kontrolüne olanak tanır. Stok kaybı, yem kaybı önlenebilir, işletme kayıplarının önüne geçilebilir. Üretim planı, oksijen ve sarf yem tüketimi, transfer planlaması gibi stratejik önemli konularda veri kontrolü sağlanır.